Akrybet grunt Lakma Centrum Farb

Rozpuszczalnikowy grunt akrylowy przeznaczony do impregnowa­nia i umac­niania większości powierzchni spotykanych w budownic­twie, w szcze­gólności betonu, podłoży cementowych, cementowo-wapiennych i eter­nitowych. Lakier ten penetruje w głąb podłoża powodując po wysuszeniu jego uszczelnienie i umocnienie. Jako podkład zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich rodzajów farb fasadowych. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wody, podłoży alkalicznych i zmiennych warunków atmosferycznych.

98,00 229,00  z VAT

Wyczyść

Prosimy, zwróć uwagę na zgodność KOLORU z wybraną GRUPĄ KOLORYSTYCZNĄ.

Opis

Logo lakma Centrum farb
Opis:Rozpuszczalnikowy grunt akrylowy przeznaczony do impregnowa­nia i umac­niania większości powierzchni spotykanych w budownic­twie, w szcze­gólności betonu, podłoży cementowych, cementowo-wapiennych i eter­nitowych. Lakier ten penetruje w głąb podłoża powodując po wysuszeniu jego uszczelnienie i umocnienie. Jako podkład zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich rodzajów farb fasadowych. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wody, podłoży alkalicznych i zmiennych warunków atmosferycznych.
Zastosowanie:Zalecany jest szczególnie do gruntowania i wzmacniania podłoży przed malowaniem farbami akrylowymi. Można również stosować do gruntowania podłoży przeznaczonych do klejenia rożnego rodzaju okładzin.
Sposób użycia:Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie należy usunąć. Wypełnić ubytki i nierówności podłoża zaprawą cementową. Świeże tynki cementowe lub beton można malować po upływie 28 dni. W przypadku malowania starych lub co najmniej pół roku eksploatowanych pokryć dachowych, a także podłoży pokrytych mchami, porostami lub grzybami, dodatkowo przed zagruntowaniem zalecamy wykonać sanityzację środkiem glono- grzybobójczym BIOTOX TOTAL zgodnie z zaleceniami producenta.

AKRYBET GRUNT jest wyrobem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem prac wyrób wymieszać. Grunt można nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub przez natrysk przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Podczas aplikacji należy unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowaną zarówno podczas malowania jak i wysychania gruntu. Zagruntowaną powierzchnię w czasie do 24h od zakończenia malowania należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Po czasie min. 24 godzin można rozpocząć nakładanie akrylowych farb nawierzchniowych.
Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK lub rozpuszczalnikiem Nitro. W przypadku zastosowania wewnątrz pomieszczeń wietrzyć do zaniku zapachu (zaleca się 14 dni). Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.
Wydajność:ok. 8-10 mkw z 1 L (1 warstwa)
Przechowywanie:24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ognia czy ciepła w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Pojemność

,

Producent

Typ produktu

Grunt

Rodzaj

Akrylowa