Akrybet B30 Antypoślizgowa farba do posadzek betonowych Lakma

Rozpuszczalnikowa, antypoślizgowa farba akrylowa do posadzek charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Odporna na krótkotrwałe działanie rozcieńczonych kwasów i zasad.

135,00 311,00  z VAT

Wyczyść

Prosimy, zwróć uwagę na zgodność KOLORU z wybraną GRUPĄ KOLORYSTYCZNĄ.

Opis

Logo lakma Centrum farb
Opis:Rozpuszczalnikowa, antypoślizgowa farba akrylowa do posadzek charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Odporna na krótkotrwałe działanie rozcieńczonych kwasów i zasad.
Zastosowanie:Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania przemysłowych posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, garażach. Produkt posiada wysoką odporność na stałe działanie wody oraz czynników atmosferycznych w związku z tym można go stosować również na zewnątrz.
Antypoślizg farby:- Badania na sucho dla ruchu pieszego i kołowego: dobre do doskonałych.
- Badania na mokro dla ruchu kołowego: dobre do doskonałych, dla ruchu pieszego: dopuszczalne w każdych warunkach.
- Badania po wymalowaniu lakierem FINISH S –na sucho: dla ruchu pieszego i kołowego – dobra do doskonałych, na mokro - zadowalająca powierzchnia w korzystnych warunkach.
Sposób użycia:Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Wszelkie ubytki i nierówności podłoża należy wypełnić odpowiednią zaprawą cementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami o dobrej przyczepności należy umyć je wodą z dodatkiem detergentu, pozostawić do całkowitego wyschnięcia oraz wykonać próbę przyczepności. W przypadku malowania podłoży zagrzybionych, pokrytych pleśnią lub glonami, należy je dokładnie mechanicznie oczyścić i zmyć środkiem do zmywania glonów i grzybów BIOTOX TOTAL zgodnie z zaleceniami producenta. Świeże posadzki cementowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowym można malować po upływie 28 dni, natomiast anhydrytowe i jastrychowe po min. 6 tygodniach sezonowania. Świeże chłonne lub stare, dotąd niezabezpieczone podłoża przed nałożeniem farby AKRYBET B-30 POSADZKA zalecamy wstępnie zagruntować gruntem AKRYBET GRUNT. W przypadku malowania podłoży już wcześniej zabezpieczonych, po uprzednim wykonaniu próby przyczepnośći zalecamy nałożenie pierwszej warstwy w postaci farby AKRYBET B-30 POSADZKA rozcieńczonej rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK w ilości 10% obj. Szczeliny dylatacyjne zalecamy wypełnić silikonową masą uszczelniającą N011 w kolorze farby.

Farbę AKRYBET B-30 POSADZKA przed malowaniem należy dokładnie wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozcieńczalnik do farby DROMAL lub toluenowy w ilości maks. 5%obj. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Należy unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowaną zarówno podczas malowania jak i wysychania powłoki, a w czasie do 24h od zakończenia malowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Farbę AKRYBET B-30 POSADZKA należy nakładać w dwóch warstwach, po min. 24 godzinach od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po minimum 12 godzinach. Podczas malowania pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane. Nałożenie warstwy powłoki wykończeniowej AKRYBET FINISH S wyraźnie poprawia odporność na powstawanie śladów o oponach, zwiększa odporność na ograniczone w czasie działanie olejów, smarów i benzyn, ułatwia utrzymanie czystości. Powłoki malowane można całkowicie eksploatować po upływie 72h od nałożenia ostatniej warstwy. Do malowania oznakowań poziomych na posadzkach, na których zastosowano AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy stosować farbę DROMAL.
Ze względu na różnorodność stosowanych modyfikatorów do mieszanek betonowych przed nałożeniem farby zaleca się wykonanie próby przyczepności. Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK lub rozcieńczalnikiem do farby DROMAL bądź też rozpuszczalnikiem toluenowym. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń
Wydajność:ok. 6- 8 mkw z 1 L (1 warstwa)
Przechowywanie:24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze od +5°C do +35°C
Zalety:- Wysoka odporność na ścieranie,
- Odporna na krótkotrwałe działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
- Wysoką odporność na stałe działanie wody oraz czynników atmosferycznych,
- Odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem środków czyszczących,
- Wysoka odporność na działanie agresywnego środowiska miejskiego i przemysłowego (np. kwaśne deszcze),
- Wysoka siła krycia
- Trwały kolor

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Typ produktu

Biały, Kolorowy

Pojemność

,

Producent

Kolor farby

Szary, Szary ciemny, Biały, Czerwony tlenkowy, Beżowy, Zielony ciemny, Żółty, Grafitowy

Rodzaj

Akrylowa