grunlit sisi Kosbud grunt sisi

Wodorozcieńczalny środek gruntujący z piaskiem kwarcowym, na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego, dostępny w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawę tynkarską ACRYLIT Si-Si w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

36,25 168,75  z VAT

Wyczyść

Prosimy, zwróć uwagę na zgodność KOLORU z wybraną GRUPĄ KOLORYSTYCZNĄ.

Opis

Opis:GRUNLIT SI - SI - to wodorozcieńczalny środek gruntujący z piaskiem kwarcowym, na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego. Przeznaczony jest do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawę tynkarską ACRYLIT Si-Si w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Polecany jest do wszystkich trwałych i czystych podłoży mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Wyrównuje i reguluje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Dzięki temu zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich. Dostępny jest w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR

Można zamówić grunt bez piasku kwarcowego.
Zastosowanie:GRUNLIT-Si-Si przeznaczony jest do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawy tynkarskie w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Można go również stosować na wszystkich trwałych i czystych pod­łożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Wyrównuje i reguluje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działa­niem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.
Sposób użycia:Usuń stare powłoki - podłoże powinno być równe, suche, nośne i czyste, bez wyraźnych pęknięć i rys.
Podłoże powinno być wolne od wykwi­tów i powłok antyadhezyjnych. Stare warstwy powłok należy usunąć, a drobne uszkodzenia za­szpachlować. Podłoża mineralne, pylące o wysokiej chłonno­ści, zagruntować GRUNLITEM U lub gruntem głęboko penetru­jącym GRUNLIT G.

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania nale­ży wymieszać mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jed­norodnej konsystencji.

Podkładowy grunt silikonowy GRUNLIT Si-Si nakładamy rów­nomiernie na całej powierzchni przy pomocy pędzla lub wał­ka metodą mokre w mokre. Bezpośrednio po malowaniu umyć wodą narzędzia. Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stoso­wanie ubrań i rękawic ochronnych.

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. Do nakładania powłoki gruntującej przystępujemy po odpowied­nim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnię­ciu (po minimum 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej). Wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 5%. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania podkła­dowego środka gruntującego powinna się mieścić w zakre­sie od +5°C do +25°C, a względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60%. W przypadku niższych tempera­tur i wyższej wilgotności czas wysychania może się znacznie wydłużyć. Grunlitu Si-Si nie należy nakładać przy bezpośred­nim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabez­pieczeń ochronnych. Nie stosowanie się do powyższych zale­ceń może obniżyć jakość powłoki, a w skrajnych przypadkach, doprowadzić do odspojenia warstwy podkładowej wraz z wy­prawą wierzchnią. W przypadku zabrudzeń usuwać je przed zaschnięciem ciepłą wodą.
Wydajność:od 3 do 5 mkw z 1 kg
Przechowywanie:Przechowywac nalezy w szczelnie zamknietych nieuszkodzo-nych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Otwierane opakowania nalezy szczelnie zamknac. Resztki produktu przelac do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamkniete przechowywac nie dłuzej niz 6 miesiecy. Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji.
microochrona Centrum farb kosbud
Centrum farb mikroochrona kosbudprotect

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Typ produktu

Biały, Grunt, Kolorowy

Pojemność

, ,

Producent

Grupa kolorystyczna KOSBUD

Baza, Kolor

Kolor

Baza, AK1146, AK1141, AK1106, AK1103, AK1102, AK1101, AK1147, AK1148, AK1149, AK1151, AK1152, AK1153, AK1156, AK1157, AK1158, AK1161, AK1176, AK1174, AK1173, AK1172, AK1171, AK1166, AK1165, AK1164, AK1163, AK1162, AK1177, AK1181, AK1182, AK1183, AK1184, AK1186, AK1187, AK1188, AK1189, AK1190, AK1212, AK1211, AK1209, AK1208, AK1207, AK1206, AK1202, AK1201, AK1196, AK1191, AK1213, AK1214, AK1216, AK1217, AK1218, AK1219, AK1220, AK1221, AK1222, AK1223, AK1240, AK1239, AK1238, AK1237, AK1230, AK1229, AK1228, AK1227, AK1226, AK1224, AK1242, AK1243, AK1246, AK1247, AK1248, AK1249, AK1250, AK1251, AK1252, AK1253, AK1263, AK1262, AK1261, AK1260, AK1259, AK1258, AK1257, AK1256, AK1255, AK1254, AK1264, AK1265, AK1266, AK1267, AK1268, AK1269, AK1270, AK1271, AK1272, AK1273, AK1289, AK1288, AK1287, AK1286, AK1285, AK1284, AK1283, AK1282, AK1281, AK1274, AK1290, AK1291, AK1292, AK1293, AK1294, AK1295, AK1296, AK1297, AK1298, AK1299, AK1313, AK1312, AK1311, AK1306, AK1305, AK1304, AK1303, AK1302, AK1301, AK1300, AK1314, AK1316, AK1317, AK1318, AK1319, AK1320, AK1321, AK1322, AK1323, AK1324, AK1325, BK1315, BK1309, BK1308, BK1307, BK1280, BK1278, BK1277, BK1275, BK1245, BK1203, BK1204, BK1210, BK1215, BK1225, BK1231, BK1232, BK1234, BK1236, BK1244, BK1198, BK1197, BK1194, BK1193, BK1192, BK1185, BK1180, BK1179, BK1178, BK1175, BK1142, BK1143, BK1150, BK1154, BK1155, BK1159, BK1160, BK1167, BK1168, BK1169, BK1132, BK1131, BK1117, BK1116, BK1112, BK1111, BK1110, BK1109, BK1108, BK1107, BK1104, BK1105, CK1310, CK1276, CK1233, CK1205, CK1199, CK1195, CK1144, CK1170, CK1126, CK1121, CK1118, CK1113, DK1279, DK1235, DK1145, DK1200, DK1134, DK1133, DK1127, DK1122, DK1119, DK1115, DK1114, PK1140, PK1139, PK1138, PK1137, PK1136, PK1135, PK1130, PK1129, PK1125, PK1128, PK1124, PK1123, PK1120

Prefabrykacja

Wykonany według Twojej specyfikacji na zamówienie