KUPRAFUNG Uniepalniacz- Impregnat ogniochronny do drewna

KUPRAFUNG Uniepalniacz to impregnat ogniochronny do drewna budowlanego i wyrobów z drewna. Elementy zabezpieczone produktem Kuprafung-Uniepalniacz, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć w pierwszej kolejności impregnat techniczny Koopmans Kuprafung-NO Basic w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia.

315,49  z VAT

Opis

Logo koopmans - impregnaty i oleje do drewna
Opis:KUPRAFUNG UNIEPALNIACZ to impregnat stworzony do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia. Elementy zabezpieczone produktem KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
W sytuacji, gdy drewno potrzebuje dodatkowej ochrony przed grzybami i szkodnikami należy zastosować produkt KUPRAFUNG-NO BASIC (Impregnat techniczny) w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia. KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do - 7 °C. Nie powoduje korozji metali. KUPRAFUNG-UNIEPANIACZ Roztwór 50% jest wodorozcieńczalnym, klarownym roztworem barwy biało-szarej. W temperaturze poniżej 10°C z koncentratu mogą wytrącać się osady, które po podgrzaniu do temperatury pokojowej łatwo ulegają rozpuszczeniu.
Zastosowanie:- Drewno budowlane,
Sposób użycia:Preparat stosować zgodnie z instrukcją użytkowania oraz zaleceniami producenta!
Metoda aplikacji: ciśnieniowa, zanurzeniowa, malowanie (pędzel, wałek), natrysk.
Przygotowanie roztworu roboczego – koncentrat 50%:

Metoda ciśnieniowa:
1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 5 litrach wody i dokładnie wymieszać
Metoda zanurzeniowa:
1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 3 litrach wody i dokładnie wymieszać
Metoda malowania bądź natrysku:
1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 2 litrach wody i dokładnie wymieszać

Wymagane zużycie produktu:
Bez względu na stosowaną metodę nanoszenia, wymagane Aprobatą ITB minimalne zużycie wynosi: 360 g/m2 powierzchni drewna.

Odpowiada to zużyciu roztworu roboczego:
- metoda ciśnieniowa – ok. 1,9 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni drewna,
- metoda zanurzeniowa – ok. 1,1 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni drewna,
- malowanie, natrysk – ok. 0,8 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni drewna.

Czas zanurzenia drewna:
Czas zanurzenia drewna jest uzależniony od geometrii (stosunek powierzchni do objętości), wilgotności, stopnia odżywiczenia oraz innych czynników (np. temperatury otoczenia). Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego.

Zabezpieczone drewno należy chronić przed opadami atmosferycznymi.
Wydajność:UWAGA!
Podane zużycie ma charakter wyłącznie orientacyjny. Ostateczna wydajność preparatu zależy od rodzaju i gatunku zabezpieczanego drewna, struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża oraz sposobu aplikacji.
Producent zaleca wykonanie próby zużycia w miejscu nieeksponowanym w celu oceny efektu.
Przechowywanie:KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.
Zalety:- Skuteczna ochrona przed działaniem ognia,
- Wodorozcieńczalny,
- Nie powoduje korozji metali,
Wygląd po użyciu:- Bezbarwny,

Informacje dodatkowe

Waga6 kg
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Miejsce zastosowania

Na zewnątrz

Producent

Pojemność