Latex grunt farba podkładowa wewnętrzna lakma

LATEX GRUNT to lateksowa, wodorozcieńczalna, wysokopigmentowana farba podkładowa. Opracowana zgodnie ze światowymi tendencjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy do grupy wyrobów „przyjaznych dla środowiska”, zawiera tylko śladowe ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów.

82,00  z VAT

Prosimy, zwróć uwagę na zgodność KOLORU z wybraną GRUPĄ KOLORYSTYCZNĄ.

Opis

Logo lakma Centrum farb
Opis:LATEX GRUNT to lateksowa, wodorozcieńczalna, wysokopigmentowana farba podkładowa. Opracowana zgodnie ze światowymi tendencjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy do grupy wyrobów "przyjaznych dla środowiska", zawiera tylko śladowe ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów.
Zastosowanie:Produkt zalecany jest jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe. Farba przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę tj: tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych. Może być stosowana do malowania wszystkich podłoży mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Farbę podkładową LATEX GRUNT zaleca się do gruntowania nowych, wysezonowanych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Dzięki zawartym w niej składnikom niwelowane zostają różnice w fakturze i barwie podłoża. Farba wnika głęboko w podłoże poprawiając przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejsza ich zużycie. Powłoka farby jest przepuszczalna dla par i gazów, co umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”. Stosowanie produktu znacznie obniża koszt malowania, pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjno – ochronnego przy zmniejszonej ilości warstw farb nawierzchniowych. Wyrób przeznaczony jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.
Sposób użycia:Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów. Usunąć luźno związane z podłożem kruszywa i tynki, powierzchnie wcześniej zabezpieczone farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszlifować i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupełnić ubytki i rysy. Suche spoiny płyt gipsowo – kartonowych należy przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni sezonowania. W przypadku problemów z tłustymi plamami lub potrzeby wzmocnienia podłoża należy zastosować grunt akrylowy AKRYL G lub FIXGRUNT.

Farbę LATEX GRUNT należy przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). W uzasadnionych przypadkach (duża chłonność podłoża) zaleca się dwie warstwy farby podkładowej. Kolejną warstwę podkładu lub farby nawierzchniowej można nakładać po upływie min. 2 - 3 godzin – przy zachowaniu standardowych warunków (przy 20oC i 60% wilgotności powietrza). Prace malarskie należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża od +10°C do +30°C.

Farba podkładowa LATEX GRUNT może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy czym w zależności od wybranej techniki malowania oraz od porowatości podłoża można ją rozcieńczyć wodą w ilości 5%.
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.
Wydajność:ok. 6 mkw z 1 L (1 warstwa)
Przechowywanie:18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnie zamkniętych opakowaniach)

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Typ produktu

Biały, Grunt

Pojemność

Producent

Rodzaj

Lateksowa