Centrum farb Royal color farba lateksowa Kosbud

Wysokiej jakości satynowa wewnętrzna farba lateksowa odporna na wodę i szorowanie. Polecana do malowania reprezentacyjnych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych oraz powierzchni narażonych na bezpośrednie działanie wody, jak kuchnie i łazienki. Na podłoża mineralne, dyspersyjne i pokryte tapetami z włókna szklanego.

61,25 161,25  z VAT

Wyczyść

Prosimy, zwróć uwagę na zgodność KOLORU z wybraną GRUPĄ KOLORYSTYCZNĄ.

Opis

Opis:FARBA FASADOWA Si-Si to elewacyjna farba na bazie dyspersji, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i modyfikatorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUDPROTECT. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewacyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (z wyjątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR SYSTEM.
Rodzaj farby:Farba silikonowo-silikatowa
Zastosowanie:FARBA FASADOWA Si-Si przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewa­cyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (za wy­jątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cemento­wo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczo­nych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykoń­czenie powierzchni.
Wydajność:od 3 do 5 mkw z 1 kg
Schnięcie:Czas wyschnięcia warstwy ok. 6 do 8 godzin.
Przygotowanie podłoża:Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Luźnie i łuszczące się warstwy bezwzględnie usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Ściany porosłe pleśnią i grzybami oczyścić uży­wając środka bioaktywnego BIOLIT. Kredujące i piaskują­ce podłoże wzmocnić środkiem gruntującym GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. W celu wyrównania chłonności i barwy podłoża zaleca się gruntowanie silikonowo-silikatowym gruntem pod­kładowym GRUNLIT Si-Si w kolorze farby.
Sposób użycia:Fabrycznie przygotowaną farbę dokładnie wymieszać przed aplikacją. Za każdym razem sprawdzić opis koloru na wiadrze, datę produkcji i numer szarży produkcyjnej. Zaleca się stoso­wanie na jednej powierzchni ściany farby z tym samym nume­rem partii produkcyjnej. Farby o różnych oznaczeniach wymie­szać ze sobą w większym, czystym pojemniku, przed malowa­niem.

Do aplikacji farby przystąpić po dokładnym wyschnięciu i wy­sezonowaniu (minimum 3 dni od pełnego związania). Farbę nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub narzę­dzia do natrysku, pracując bez przerw na całej wcześniej przy­gotowanej powierzchni. Kolejną warstwę farby nakładamy po minimum 6-8 godzinach od nałożenia warstwy poprzedniej. W okresach, gdzie wilgotność względna przekracza 65% czas wysychania może ulec wydłużeniu.

Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 75%. Nie na­leży nakładać farby na powierzchni silnie nasłonecznione. Do czasu pełnego wyschnięcia pomalowaną ścianę chronić przed opadami deszczu i spadkiem temperatury poniżej 0°C. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie do­puszcza się mieszania farby z innymi materiałami jak grunty, pigmenty i inne substancje oraz z podobnymi wyrobami in­nych producentów.
Przechowywanie:Należy przechowywać w suchym miejscu na paletach w orygi­nalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Otwarte opa­kowania należy szczelnie zamknąć. Zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy prze­lać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte prze­chowywać nie dłużej niż 3 miesiące.
microochrona Centrum farb kosbud
Centrum farb mikroochrona kosbudprotect

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Czas wysyłki

Od 2 do 7 dni roboczych z uwagi na przygotowanie produktu na zamówienie

Typ produktu

Kolorowy

Pojemność

, ,

Producent

Kolor

AK1146, AK1141, AK1106, AK1103, AK1102, AK1101, AK1147, AK1148, AK1149, AK1151, AK1152, AK1153, AK1156, AK1157, AK1158, AK1161, AK1176, AK1174, AK1173, AK1172, AK1171, AK1166, AK1165, AK1164, AK1163, AK1162, AK1177, AK1181, AK1182, AK1183, AK1184, AK1186, AK1187, AK1188, AK1189, AK1190, AK1212, AK1211, AK1209, AK1208, AK1207, AK1206, AK1202, AK1201, AK1196, AK1191, AK1213, AK1214, AK1216, AK1217, AK1218, AK1219, AK1220, AK1221, AK1222, AK1223, AK1240, AK1239, AK1238, AK1237, AK1230, AK1229, AK1228, AK1227, AK1226, AK1224, AK1242, AK1243, AK1246, AK1247, AK1248, AK1249, AK1250, AK1251, AK1252, AK1253, AK1263, AK1262, AK1261, AK1260, AK1259, AK1258, AK1257, AK1256, AK1255, AK1254, AK1264, AK1265, AK1266, AK1267, AK1268, AK1269, AK1270, AK1271, AK1272, AK1273, AK1289, AK1288, AK1287, AK1286, AK1285, AK1284, AK1283, AK1282, AK1281, AK1274, AK1290, AK1291, AK1292, AK1293, AK1294, AK1295, AK1296, AK1297, AK1298, AK1299, AK1313, AK1312, AK1311, AK1306, AK1305, AK1304, AK1303, AK1302, AK1301, AK1300, AK1314, AK1316, AK1317, AK1318, AK1319, AK1320, AK1321, AK1322, AK1323, AK1324, AK1325, BK1315, BK1309, BK1308, BK1307, BK1280, BK1278, BK1277, BK1275, BK1245, BK1203, BK1204, BK1210, BK1215, BK1225, BK1231, BK1232, BK1234, BK1236, BK1244, BK1198, BK1197, BK1194, BK1193, BK1192, BK1185, BK1180, BK1179, BK1178, BK1175, BK1142, BK1143, BK1150, BK1154, BK1155, BK1159, BK1160, BK1167, BK1168, BK1169, BK1132, BK1131, BK1117, BK1116, BK1112, BK1111, BK1110, BK1109, BK1108, BK1107, BK1104, BK1105, CK1310, CK1276, CK1233, CK1205, CK1199, CK1195, CK1144, CK1170, CK1126, CK1121, CK1118, CK1113, DK1279, DK1235, DK1145, DK1200, DK1134, DK1133, DK1127, DK1122, DK1119, DK1115, DK1114, PK1140, PK1139, PK1138, PK1137, PK1136, PK1135, PK1130, PK1129, PK1125, PK1128, PK1124, PK1123, PK1120

Prefabrykacja

Wykonany według Twojej specyfikacji na zamówienie

Rodzaj

Lateksowa